Απάντηση στις ιστορικές ανακρίβειες της Γκαλίνα Αλεξάντροβνα για τον Λάμπρο Κατσώνη by Κατερίνα Κεράστα